OKIN Facility BG

Публикация

ОКИН ФАСИЛИТИ се обедини с OKIN CLEANING и OKIN SECURITY CZ

ОКИН ФАСИЛИТИ АД има удоволствието да съобщи, че считано от 1 Януари, 2020 г. компанията се слива с две от дъщерните си дружества – OKIN CLEANING и OKIN SECURITY CZ.

ОКИН Фасилити се явява юридически правоприемник на двете компании и всички техни активи се прехвърлят към него.

Facebook LinkdIn Email