OKIN Facility BG

Публикация

ОКИН БЪЛГАРИЯ поддържа най-високата сграда в България

През последните две години ОКИН БЪЛГАРИЯ предоставя фасилити мениджмънт услуги в най-високата административна сграда в България, на височина от 126 м.

С удоволствие споделяме, че нашия клиент XEROX обитава последните етажи на сграда Capital Fort в София, където ние приемаме предизвикателството да извършваме нашите дейности.

Почистването на фасадата е извън нашия обхват, но същевременно всички дневни активности, свързани с офис средата остават наше задължение.

Facebook LinkdIn Email