OKIN Facility BG

Публикация

5 години опит в индустриалното почистване

ОКИН БЪЛГАРИЯ има удоволствието да ви съобщи, че тази година празнуваме 5 години непрекъснат опит в специализирано индустриално почистване на „чисти стаи“. Същите са част от сърцевината на бизнеса на големи технологични компании като Sensata Technology и GE Pharmaceuticals – компании, с които имаме дългогодишни взаимоотношения и с които работим в тясно сътрудничество при непрекъснат работен цикъл.

ОКИН БЪЛГАРИЯ, като важна част от цялата производствена верига на горе-споменатите компании, поддържа среда с нулево ниво на замърсеност, за да има възможност надежно да се произвеждат чувствителните на прах продукти на клиента. В ОКИН БЪЛГАРИЯ всички наши служители са обучени и сертифицирани за работа в „чисти стаи‘, а основната ни цел е постигане на най високо ниво на хигиена, което да спомага за надежден и качествен продукт и дългосрочни партньорски взаимоотношения.

Facebook LinkdIn Email