OKIN Facility BG

Новини

ОКИН ФАСИЛИТИ се превръща в стратегически партньор…

Вече повече от 1 година нашата компания предлага техническа поддръжка на всички обекти на Британското посолство в България. Считано от 1 Март, 2020 г. ОКИН ФАСИЛИТИ БГ стартира сходен проект и с Чешкото посолство за...

ОКИН ФАСИЛИТИ БГ получи „Сертификат за признателност“ за предоставени услуги в…

„От името на Cargill Leadership team бих искал да разпозная онези екипи, които в момента се грижат за всички критични дейности и подкрепят важни процеси от офисите на CBS Sofia. Благодаря ви за ангажираността...

Подобрени процедури за максимална сигурност на работното място

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, ОКИН ФАСИЛИТИ БГ преработи процедурите си на работа и успя в изключително кратки срокове да предложи на всички свои клиенти...

Добрият екип е наистина жизненоважен за дигитализация

Започна с просто много лесни Информационни бюра, отговарящи на запитванията на клиенти. Несъмнено, имаше вече опити да се добавят разходи за наблюдение (и свързаните с одобрение процедури) или да се включи обичайна...

Facebook LinkdIn Email