OKIN Facility BG

Публикация

ОКИН БЪЛГАРИЯ е сертифицирана компания за извършване на строежи

ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД е сертифицирана компания за извършване на строежи Първа група от трета до пета категория. По този начин дружеството гарантира високо качество на изпълнение както и проследяване на всички законо-установени норми при извършване на големи строително-ремонтни дейности.

Удостоверението е издадено през февруари месец 2017 от Камарата на строителите в България.

Facebook LinkdIn Email