ЗА НАС

ОКИН БЪЛГАРИЯ, като част от групата на ОКИН ФАСИЛИТИ, предоставя интегрирани фасилити мениджмънт услуги, които включват техническа поддръжка (превантивна и реактивна), администриране и поддръжка на сгради, технически надзор на съоръжения, услуги по поддръжка на технологично оборудване, административни услуги, услуги по почистване, озеленяване, охранителни услуги, рецепционни услуги, кетъринг и др. ОКИН БЪЛГАРИЯ постоянно търси подобрения в предлаганите услуги и предоставя на клиентите си достъп до уникален международен опит, придобит от членството на дружеството в международния алианс EUROPEAN CUSTOMER SYNERGY C.А. Към момента групата ОКИН ФАСИЛИТИ управлява над  9 000 сгради със застроена площ надвишаваща 6 000 000 квадратни метра.

История

1993-1999: О.К.ИН, а.с.
През 1993 г., О.К.ИН, а.с.., е учредено като съвместно предприятие между немското дружество Хайнрих Никел ГмбХ и чешкото дружество Конструктива. В началния етап на своето развитие, дружеството оперира в областта на фасилити мениджмънта на търговски сгради. През 1996 г., немският акционер придобива останалата част от акциите и О.К.ИН, а.с., се превръща в част от мултинационалната строителна група VINCI.

1999-2002: О.К.ИН., с.р.о.
В средата на 90-те, правната форма на дружеството се променя от акционерно на дружество с ограничена отговорност. През този период, дружеството засилва позиционирането си на пазара с развитието на фасилити мениджмънта в Чехия.

2002-2005: ОКИН Фасилити Чехия, с.р.о.
През декември 2002 г., Михал Йелинек е назначен за нов Главен Изпълнителен Директор и той задава новата насока на управление на дружеството. Като допълнение към развитието на нова корпоративна структура, включително подмяната на съществуващия към момента управленски екип, той насочва дружеството към предоставянето на цялостни фасилити мениджмънт услуги и по-доброто и последователно оползотворяване на наличния опит в рамките на VINCI Груп. В средата на 2003 г., дружеството е преименувано на ОКИН ФАСИЛИТИ Чешка Република, с.р.о. 2003 също така е годината, през която дружеството навлиза на словашкия пазар под формата на ново организационно подразделение.

През 2004 г., дружеството диверсифицира портфолиото на своите услуги и започва да предоставя услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. С подписването на първия договор с един от най-големите международни телефонни оператори и Интернет доставчици се учредява поделението ОКИН АУТСОРСИНГ.

2006: Промяната в собствеността на ОКИН Фасилити Чехия, с.р.о.
2006 година носи голяма промяна за дружеството – нов собственик. VINCI Груп решава да продаде всички свои клонове в Европа, които не се занимават със строителен бизнес.
Закупуването на дружеството е предложено на ръководството на ОКИН ФАСИЛИТИ и така то се превръща в 100% чешка собственост.

2007-понастоящем: ОКИН ГРУП АД – вашият бизнес партньор в Централна и Източна Европа
Ръководството решава да пристъпи към разрастване на дружеството и да предлага фасилити мениджмънт услуги на пазарите в Източна Европа. Така е дадено началото на прехода към холдингова структура и в средата на 2007 г., ОКИН ГРУП АД, в която се сливат всички подразделения и клонове, е учредено. В същото време се прекратява дейността на ОКИН ФАСИЛИТИ Чехия, с.р.о. В Чехия услугите се предоставят от индивидуалните продуктови подразделения на дружеството, докато в чужбина функционират ОКИН ФАСИЛИТИ и неговите клонове.
Първият клон, който започва да функционира в чужбина, е ОКИН ФАСИЛИТИ УА в Украйна в средата на 2007 г..
В началото на 2008 г., ОКИН ЕДУКА е новото попълнение в ОКИН ГРУП. Това е образователна агенция, която специализира в областта на обучението и личностното развитие на служителите, работещи както в ОКИН Груп, така и в неговите клиенти.

През 2008 г. са учредени клоновете ОКИН ФАСИЛИТИ РУ в Русия и ОКИН ФАСИЛИТИ БГ в България. И двете дружества специализират в областта на предоставяне на интегрирани фасилити мениджмънт услуги.

Последните динамични промени настъпват през 2011 г., след като ОКИН Груп напуска Русия и отваря клонове в Румъния и Полша.
Понастоящем, ОКИН ГРУП планира своето по-нататъшно разширяване в Централна и Източна Европа.

Политика за интегрирана система за управление тук.

Сертификати:

OHSAS_18001_EN

Нашите клиенти

  новини

  Всички новини

  СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  форма за контакти
  Aurubis
  • Copper mining
  • 800 employees
  • 300.000 sq. m
  • OKIN BULGARIA started in Aug 2015
  • Contract for gardening services
  • Fixed contract volume approx. 150 000 Euro
  • Aurubis had no proper processes for the execution of gardening services
  • There was no suitable resting area for gardenin emloyees on site (summer temp is around 45°)
  • OKIN introduced schedule of activities regarding the execution of gardening services in Aurubis
  • OKIN proposed to invest over time into ´office containers´ that are going to be installed in two places in the area of Aurubis
  • Better quality and monitoring of the service
  • OKIN ensures good conditions for the employees (also for the following subcontractors in this area)

  with the help of these solution we managed to establish bery good relationship with the client which results into more services for us

  • OKIN ensures higher flexibility regarding transportation within the factory (office containers are located in two parts of the factory which facilitates our employees to go quicker to certain areas)
  Energo-Pro
  XEROX
  Telenor
  ProCredit Bank
  ČEZ
  Lufthansa
  Sensata
  Melexis
  JDE (Bulgaria)
  Mondelez (BG)
  • Two manufacturing plants – coffee and chocolate
  • 800 employees
  • 30.000 sq. m
  • Cooperation with OKIN Facility started in Feb. 2010
  • Small contract for cleaning services of the coffee plant was extended and currently we have IFM contract with an expiration date in 2017
  • Quality evaluation is assured by SLAs & KPIs
  • Mondelez had a number of suppliers for various FM services (approx. 30) + self-employed personnel
  • Too many people were allocated to managing all FM-related services
  • Over time introduction of new services (with financial benefit to the client)
  • OKIN introduced IFM scope in Mondelez factories in BG
  • Based on the IFM solution, Mondelez reduced the number of responsible people on their side
  • Technical management of buildings and equipment
  • Security Services
  • Landscaping and greenery care
  • Waste management
  • Laundry services
  • Catering services – as of Aug ‘15
  • Emergency service, mobile maintenance 24/7
  • Interior and exterior cleaning
  • Snow removal / winter service
  • Pest control
  • Occupational health and safety, fire protection
  • Internal mail service – as of Aug. ‘15