OKIN Facility BG

Мрежови Клиенти

Клиентите с мрежова структура (финансови институции, комунални компании, търговски вериги и др.) изискват специфичен подход по отношение на предоставянето на услуги за управление на сградния фонд и прилежащите съоръжения. Огромното портфолио от такива клиенти на ОКИН ФАСИЛИТИ в Централна и Източна Европа е основа за разработването на комплексно решение, което помага на нашите клиенти да постигнат своите дългосрочни стратегически цели.

Включени услуги:

  • Технически услуги
  • Почистващи услуги
  • Услуги свързани със сигурността
  • Административни услуги

Още новини

Facebook LinkdIn Email