OKIN Facility BG

Технически услуги

ОКИН ФАСИЛИТИ управлява всички процеси, събира данни и планира ефективно изпълнението на всички технически операции на територията на своите клиенти. Ние следим всички свързани разходи, изисквания и изпълнени задачи. Всички процеси са оптимизирани с цел да се намалят свързаните с тях разходи. Ние предоставяме услуги чрез системата за 24/7 мобилна поддръжка като така рискът от неочаквани прекъсвания е сведен до минимум.

Предимства:

  • Ние управляваме процеси, събираме данни и планираме операции.
  • Ние контролираме разходите и съблюдаването на изискванията и изпълняваме задачите по прозрачен начин.
  • Ние ускоряваме процесите и намаляваме съществуващите разходи.
  • Ние предоставяме услуги чрез системата за мобилна поддръжка (намаляване на разходите за ресурси, услуги 24 часа,7 дни в седмицата).
  • Ние намаляваме риска от неочаквани прекъсвания.
  • Ние Ви предлагаме да се възползвате от предимствата на централизираната система за закупуване – намаляване на разходите за материали и услуги.

Още новини

Facebook LinkdIn Email