OKIN Facility BG

Услуги свързани със сигурността

ОКИН ФАСИЛИТИ има за цел да защити не само активите (сградите и съораженията) на нашите клиенти, но и да осигури защита на информацията, която ни се предоставя от клиента. Ние гарантираме защитата на данните, информацията и информационните системи. Ние адаптираме нашите услуги към бизнеса на клиентите, като по този начин оптимизираме всички свързани разходи.

Предимства:

  • Ние защитаваме имуществото на нашите клиенти и живота и здравето на техните служители.
  • Ние гарантираме защита на данните, информацията и информационните системи.
  • Ние адаптираме нашите услуги към настоящите заплахи, като по този начин оптимизираме разходите.
  • Ние обучаваме персонала на нашите клиенти в съответните области на сигурността.

Още новини

Facebook LinkdIn Email