OKIN Facility BG

Мобилна поддръжка

Гъвкавост и бърза реакция е това, което ОКИН ФАСИЛИТИ може да предложи. Концепцията за мобилна поддръжка и аварийна линия 24/7 позволява на нашите клиенти да планират по-ефективно своите ресурси и да имат сигурността, че техен партньор е в готовност да реагира в случай на нужда.

Предимства:

  • Ние намаляваме разходите за ресурси на нашите клиенти (време, материали, инвестиции).
  • Мобилна поддръжка и спешна телефонна линия 24 часа,7 дни в седмицата.
  • Ние предоставяме на нашите клиенти възможност да планират разумно разходите си.

Още новини

Facebook LinkdIn Email