OKIN Facility BG

Логистични зони

ОКИН ФАСИЛИТИ предоставя фасилити мениджмънт услуги за логистични зони на територията на Централна и Източна Европа. Всички дейности са в съотвествие с нуждите на клиентите в тази област. Специфичната среда в логистичните зони изисква индивидуален подход по отношение на всички услуги по поддръжка.

Включени услуги:

  • Технически услуги
  • Почистващи услуги
  • Услуги свързани със сигурността
  • Административни услуги

Още новини

Facebook LinkdIn Email