OKIN Facility BG

Commercial Buildings

Офис сгради

ОКИН ФАСИЛИТИ предоставя услуги за офис сгради и мултифункционални търговски обекти. Качеството на предлаганите услуги се гарантира чрез дългогодишния ни опит, който имаме при експлоатацията на подобни съоражения на територията на Централна и Източна Европа. Обширното ни портфолио от подобни клиенти ни помага да изготвим детайлен план за поддръжка на подобни съоражения.

Включени услуги:

  • Технически услуги
  • Почистващи услуги
  • Услуги свързани със сигурността
  • Административни услуги

Още новини

Commercial Buildings

Facebook LinkdIn Email