OKIN Facility BG

Административни услуги

Всички дейности в тази област се изпълняват с цел да се подобри имиджът на нашите клиенти. Правилното изпълнение на всички дейности на фронт офиса е предпоставка за успешен бизнес.

Предимства:

  • Винаги отлично представяне – ние никога не оставяме вашата рецепция и приемен салон без обучен оператор. В случай на заболяване, ваканция или неплатен отпуск на щатния персонал ние винаги изпращаме квалифициран заместващ персонал от нашия екип от надеждни и обучени стажанти.
  • Специална униформа – нашите рецепционисти са винаги облечени в представителни дрехи.
  • Отлични маниери – всички наши административни служители преминават обучение по комуникация и професионално поведение. Нашите служители са обект на случайни проверки от „мистериозен гост” минимум два пъти годишно.

Още новини

Facebook LinkdIn Email