OKIN Facility BG

DRIVE! – Project DRIVE!

Вижте повече

ОКИН ФАСИЛИТИ притежава Drive!

Усъвършенствана система за управление на задачи в реално време

Свържете се с нас

Приложение Drive!

ОКИН ФАСИЛИТИ се фокусира върху контролирано увеличаване на производителността на труда във всички технически проекти, които оперираме в цяла Европа. Приложението, което ни позволява да извършваме мониторинг и да контролираме всички технически дейности, се нарича DRIVE!. Като първа стъпка при използването на приложението се извършва подробна паспортизация на всички обекти и прилежащи инсталации. След това всички свързани регулярни профилактични дейности се записват в системата.

Всички извънредни заявки се комуникират чрез нашата вътрешна система HelpDesk, която също е включена в приложенито Drive! Софтуерът за проектa DRIVE! е пригоден за нуждите на ОКИН ФАСИЛИТИ въз основа на дългогодишения ни опит в областта на управление на сгради и съоръжения.

Още новини

DRIVE! – Project DRIVE!

Вижте повече

ОКИН ФАСИЛИТИ притежава Drive!

Усъвършенствана система за управление на задачи в реално време

Свържете се с нас

DRIVE! – Download Buttons

Facebook LinkdIn Email