OKIN Facility BG

Публикация

ОКИН ФАСИЛИТИ БГ е новия партньор на Cargill Bulgaria

На 20.01.2020 г. ОКИН ФАСИЛИТИ БГ стартира един от най-значимите проекти във ФМ сегмента в България – предоставяне на пълен пакет фасилити мениджмънт услуги за Cargill Bulgaria за техните офиси в гр. София.

До избирането си за доставчик, ОКИН ФАСИЛИТИ БГ премина през 6-месечна тръжна процедура в 3 кръга и се справи с конкуренцията на над 10 реномирани български и чуждестранни компании.

Facebook LinkdIn Email