OKIN Facility BG

Публикация

ОКИН ФАСИЛИТИ се превръща в стратегически партньор…

Вече повече от 1 година нашата компания предлага техническа поддръжка на всички обекти на Британското посолство в България. Считано от 1 Март, 2020 г. ОКИН ФАСИЛИТИ БГ стартира сходен проект и с Чешкото посолство за тяхната основна сграда в гр. София. Обхватът на услугите включва техническа поддръжка и администрация на сградата и прилежащите й инсталации.

Facebook LinkdIn Email