OKIN Facility BG

Публикация

ОКИН ФАСИЛИТИ БГ получи „Сертификат за признателност“ за предоставени услуги в…

„От името на Cargill Leadership team бих искал да разпозная онези екипи, които в момента се грижат за всички критични дейности и подкрепят важни процеси от офисите на CBS Sofia. Благодаря ви за ангажираността, постигнатите резултати за нашия екип, заинтересованите страни и бизнес партньори!“

Eva Elges (CBS Site Lead & EMEA Regional Finance Lead)

Сертификатът беше официално връчен на Мирослава Терзийска (проектен мениджър в ОКИН ФАСИЛИТИ БГ) от представител на ФМ отдела на Cargill България.

Facebook LinkdIn Email