OKIN Facility BG

Публикация

Подобрени процедури за максимална сигурност на работното място

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, ОКИН ФАСИЛИТИ БГ преработи процедурите си на работа и успя в изключително кратки срокове да предложи на всички свои клиенти адекватни мерки за дезинфекция и почистване на обектите им с цел гарантиране на максимална сигурност на работещите в тях. Над 85% от нашите контрагенти продължават да работят без намаляване на обема на работа и в тази връзка ние осигурихме необходимите количества дезинфектатнти, както за лична хигиена, така и за обработка на всички повърхности. В голяма част от индустриалните клиенти подсигурихме допълнително персонал, който да извършва постоянна дезинфекция на всички вътрешни площи.

Facebook LinkdIn Email