OKIN Facility BG

Публикация

Нов фармацевтичен клиент

Считано от 1 Януари, 2021 г. започнахме нашето сътрудничество с международната фармацевтична компания TEVA Pharmaceuticals.

ОКИН ФАСИЛИТИ БГ беше избран за доставчик на кетъринг услуги в производственото предприятие в гр. Дупница, където TEVA има над 1000 служители. Услугите по столово хранене и кафетерия са особено важни тези дни, предвид епидемичната обстановка и в тази връзка ние подхождаме с голяма отговорност относно превантивните мерки при предоставянето на тези услуги. Нашият персонал е обучен и оборудван в съответствие с всички процедури и стандарти относно максимална сигурност и високо качество на предоставяните дейности.

Силно вярваме, че това е само първата стъпка в нашите дългосрочни отношения с Teva Pharmaceuticals.

Facebook LinkdIn Email