ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Technické služby

Мото: Сградата е като човешко тяло. Тя има вътрешни органи – технология и скелет – за които трябва редовно да полагаме грижи. При правилна употреба сградата може да ни служи добре в продължение на много години. В ОКИН БЪЛГАРИЯ ние знаем от какво се нуждае вашата сграда, за да функционира оптимално, и сме щастливи, че можем да й предоставим най-доброто обслужване. А вие не трябва да се притеснявате за нищо!

Предимства:
Ние управляваме процеси, събираме данни и планираме операции.
Ние контролираме разходите и съблюдаването на изискванията и изпълняваме задачите по прозрачен начин.
Ние ускоряваме процесите и намаляваме съществуващите разходи.
Ние предоставяме услуги чрез системата за мобилна поддръжка (намаляване на разходите за ресурси, услуги 24 часа,7 дни в седмицата).
Ние намаляваме риска от неочаквани прекъсвания.
Ние Ви предлагаме да се възползвате от предимствата на централизираната система за закупуване – намаляване на разходите за материали и услуги.

Техническо управление

„Без документация просто няма да стане.“

 • поддържане и актуализиране на техническата и експлоатационната документация
 • електронна система за заявки, комуникация и мониторинг
 • обработка и редовно актуализиране на плановете за поддръжка
 • установяване на годишните експлоатационни разходи на техническите съоръжения
 • предложения за оптимизиране на експлоатационните разходи
 • представляване на клиента при отношения с трети лица

Аварийни услуги

„Ние не търсим проблемни ситуации, ние ги решаваме.“

 • непрекъснато аварийно обслужване, включително в неработни дни и национални празници
 • отстраняване на аварията в рамките на договорения срок
 • изготвяне на документация за отчетените повреди и тяхното отстраняване
 • предотвратяване на опасностите за живота и здравето на хората в сградата
 • предотвратяване на по-големи или последващи щети на имуществото
 • отстраняване на всички необходими причини за дефекта

Поддръжка на сгради:

„Профилактика и редовен мониторинг на обектите – най-изгодния начин за избягване на злополука – да не се позволява да се случи.“

 • доказателства за дефекти
 • дейности по обслужване, включително резервни части
 • рутинна ежедневна поддръжка и мониторинг на сградата и технологичното оборудване
 • оптимизиране на експлоатационната технология

Фото галерия

Нашите клиенти

  СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  форма за контакти
  Aurubis
  • Copper mining
  • 800 employees
  • 300.000 sq. m
  • OKIN BULGARIA started in Aug 2015
  • Contract for gardening services
  • Fixed contract volume approx. 150 000 Euro
  • Aurubis had no proper processes for the execution of gardening services
  • There was no suitable resting area for gardenin emloyees on site (summer temp is around 45°)
  • OKIN introduced schedule of activities regarding the execution of gardening services in Aurubis
  • OKIN proposed to invest over time into ´office containers´ that are going to be installed in two places in the area of Aurubis
  • Better quality and monitoring of the service
  • OKIN ensures good conditions for the employees (also for the following subcontractors in this area)

  with the help of these solution we managed to establish bery good relationship with the client which results into more services for us

  • OKIN ensures higher flexibility regarding transportation within the factory (office containers are located in two parts of the factory which facilitates our employees to go quicker to certain areas)
  Energo-Pro
  XEROX
  Telenor
  ProCredit Bank
  ČEZ
  Lufthansa
  Sensata
  Melexis
  JDE (Bulgaria)
  Mondelez (BG)
  • Two manufacturing plants – coffee and chocolate
  • 800 employees
  • 30.000 sq. m
  • Cooperation with OKIN Facility started in Feb. 2010
  • Small contract for cleaning services of the coffee plant was extended and currently we have IFM contract with an expiration date in 2017
  • Quality evaluation is assured by SLAs & KPIs
  • Mondelez had a number of suppliers for various FM services (approx. 30) + self-employed personnel
  • Too many people were allocated to managing all FM-related services
  • Over time introduction of new services (with financial benefit to the client)
  • OKIN introduced IFM scope in Mondelez factories in BG
  • Based on the IFM solution, Mondelez reduced the number of responsible people on their side
  • Technical management of buildings and equipment
  • Security Services
  • Landscaping and greenery care
  • Waste management
  • Laundry services
  • Catering services – as of Aug ‘15
  • Emergency service, mobile maintenance 24/7
  • Interior and exterior cleaning
  • Snow removal / winter service
  • Pest control
  • Occupational health and safety, fire protection
  • Internal mail service – as of Aug. ‘15