ПРОВЕРКА / ЗАКОНОВА ПРОВЕРКА

Revize a zákonné prohlídky

Мото: Ние сме лидер в областта на проверките и експлоатацията на специализирано техническо оборудване.

Предимства: 
Професионални технически одити.
Предоставяне на комплексна законодателна подкрепа и обслужване, включително разработване на оперативна документация.
Проверка и управление на техническо оборудване без ограничение.
Професионална програма за обучение на персонала за работа със специализираното техническо оборудване.
Осигуряване на лице, което отговаря за техническото състояние на специализираното техническо оборудване.
Поемане на отговорност за работата на специализираното техническо оборудване.
Ние представляваме оператора на специализирано техническо оборудване пред държавните органи.
Сертификация на оборудването: ЕС Декларация за съответствие.

Нашите клиенти

  ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

  Technické služby

  Мото: Сградата е като човешко тяло. Тя има вътрешни органи – технология и скелет – за които трябва редовно да полагаме грижи. При правилна употреба сградата може да ни служи добре в продължение на много години. В ОКИН БЪЛГАРИЯ ние знаем от какво се нуждае вашата сграда, за да функционира оптимално, и сме щастливи, че можем да й предоставим най-доброто обслужване. А вие не трябва да се притеснявате за нищо!

  Предимства:
  Ние управляваме процеси, събираме данни и планираме операции.
  Ние контролираме разходите и съблюдаването на изискванията и изпълняваме задачите по прозрачен начин.
  Ние ускоряваме процесите и намаляваме съществуващите разходи.
  Ние предоставяме услуги чрез системата за мобилна поддръжка (намаляване на разходите за ресурси, услуги 24 часа,7 дни в седмицата).
  Ние намаляваме риска от неочаквани прекъсвания.
  Ние Ви предлагаме да се възползвате от предимствата на централизираната система за закупуване – намаляване на разходите за материали и услуги.

  Техническо управление

  „Без документация просто няма да стане.“

  • поддържане и актуализиране на техническата и експлоатационната документация
  • електронна система за заявки, комуникация и мониторинг
  • обработка и редовно актуализиране на плановете за поддръжка
  • установяване на годишните експлоатационни разходи на техническите съоръжения
  • предложения за оптимизиране на експлоатационните разходи
  • представляване на клиента при отношения с трети лица

  Аварийни услуги

  „Ние не търсим проблемни ситуации, ние ги решаваме.“

  • непрекъснато аварийно обслужване, включително в неработни дни и национални празници
  • отстраняване на аварията в рамките на договорения срок
  • изготвяне на документация за отчетените повреди и тяхното отстраняване
  • предотвратяване на опасностите за живота и здравето на хората в сградата
  • предотвратяване на по-големи или последващи щети на имуществото
  • отстраняване на всички необходими причини за дефекта

  Поддръжка на сгради:

  „Профилактика и редовен мониторинг на обектите – най-изгодния начин за избягване на злополука – да не се позволява да се случи.“

  • доказателства за дефекти
  • дейности по обслужване, включително резервни части
  • рутинна ежедневна поддръжка и мониторинг на сградата и технологичното оборудване
  • оптимизиране на експлоатационната технология

  Фото галерия

  Нашите клиенти

   УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ

   Úklidové služby

   Мото: Ние създаваме чиста и приятна среда, където нашите клиенти могат с удоволствие да работят.

   Предимства:
   Помещенията, почистени от нашето дружество, винаги ухаят приятно, а клиентът получава перфектно обслужване.
   Централизираната система за закупуване спомага за намаляване на разходите за препарати, хигиенни материали и т.н.
   Ние предоставяме и услуги по почистване, които са изцяло екологични.

   Вътрешно почистване

   • услуги по почистване в зависимост от параметрите на всяка зона (мокро и сухо почистванества, обезпрашаване, дълбоко почистване и дезинфекция)
   • доставка и зареждане на санитарни консумативи (тоалетна хартия, течен сапун, кърпи за ръце, ароматизатори, дезинфекционни таблетки)
   • ежедневно обслужване
   • специално почистване – нестандартни повърхности (анти-електростатични повърхности, устойчиви петна)
   • индустриално почистване във фабрики/ заводи за хранителни продукти

   Външно почистване

   • зимно поддържане (снегопочистване, обезледняване и опесъчаване на пешеходните зони)
   • почистване на пешеходни пътища и алеи
   • почистване на покриви, фасади и стъклени части на сгради
   • премахване на графити и полепвания

   Поддръжка на зелени площи

   • рутинни грижи за растителността (косене на трева, включително отстраняването й, поддръжка на декоративни храсти, поддръжка на дървета и цветни лехи)
   • засаждане и поддържане на зелени площи (обновяване на стари и нови модели на декоративни градини и зелени площи, включително монтаж на аксесоари)
   • грижи за стайни растения (поддръжка, поливане, торене, засаждане на нови растения)
   • доставка на живи цветя

   Обслужване на конферентни зали

   • обслужване за конферентни зали по време на бизнес срещи
   • непрекъснато почистване в заседателните зали и в околните зони
   • почистване и събиране на ястия от конферентни зали след консултации и срещи
   • редовно почистване на кухни и стаи за отдих
   • събиране и почистване на съдове и посуда

   Технологично почистване

   • почистване със сух лед
   • почистване с пара под налягане
   • почистване с вода под налягане и сгъстен въздух
   • почистване със специални индустриални прахосмукачки
   • химическо почистване на високо ефективни биоразградими продукти
   • почистване на вътрешни части на машини и технологични разпределителни системи (вентилация, климатизация)
   • почистване на работно място при наличие на опасни вещества

   Фото галерия

   Нашите клиенти

    ОХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ

    Bezpečnostní služby

    Мото: Ние защитаваме вашата информация, имущество, здраве и живот.

    Ние защитаваме имуществото на нашите клиенти и живота и здравето на техните служители.
    Ние гарантираме защита на данните, информацията и информационните системи.
    Ние адаптираме нашите услуги към настоящите заплахи, като по този начин оптимизираме разходите.
    Ние обучаваме персонала на нашите клиенти в съответните области на сигурността.

    Ние предлагаме комплексни услуги за сигурност в областта на:

    Защитата на имуществото

    • превантивни защитни мерки
    • анализ и оценка на риска, мерки за противодействие
    • управление на безопасността и риска
    • проекти за сигурност

    Защитата на здравето и живота на хората

    • оценка на риска за здравето
    • организационни и превантивни мерки
    • обучение по безопасност и подобряване на безопасността
    • актуализиране и подобряване на параметрите за сигурност

    Тези услуги се предоставят посредством:

    Физическа охрана

    • охранителни постове, рецепции, командни зали
    • техническо оборудване за безопасност
    • създаване на функционални процеси и процедури

    Защита на персонала

    • подбор и обучение на работниците
    • извършване на отсяване и проучване
    • почтеност на отговарящите на условията работници и служители

    Фото галерия

    Нашите клиенти

     ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

     Energetické služby

     Мото: Енергията е скъпа, но ние можем да спестим голяма част от този разход на нашите клиенти.

     Предимства:
     Ние можем значително да намалим потреблението на енергия и сметките за енергия.
     Ние активно търсим възможности за икономии при експлоатация.
     Благодарение на превантивните мерки и дистанционния мониторинг ние не позволяваме непланирани разходи.

     Нашите клиенти

      УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВО И ПОДДРЪЖКА

      Výrobní údržba a služby

      Мото: Сигурни ли сте, че знаете какъв цвят е вашият под? Ние ще Ви покажем. Няма замърсяване, което да не можем да почистим.

      Предимства:
      Ние предоставяме специализирани услуги и персонал, когато е необходимо, дори и случайно.
      Не е необходимо да наемате специалисти за цялата година.
      Ние постоянно предлагаме иновации и нови технологии, които биха могли да бъдат полезни на вашия бизнес или производство.

      Нашите клиенти

       АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

       Administrativní služby

       Мото: Усложлив, приятен и обучен рецепционист или асистент – това е половината от положителното впечатление, което вие и вашите клиенти си създавате. Ние сме наясно с това!

       Предимства
       Винаги отлично представяне – ние никога не оставяме вашата рецепция и приемен салон без обучен оператор. В случай на заболяване, ваканция или неплатен отпуск на щатния персонал ние винаги изпращаме квалифициран заместващ персонал от нашия екип от надеждни и обучени стажанти.
       Специална униформа – нашите рецепционисти са винаги облечени в представителни дрехи.
       Отлични маниери – всички наши административни служители преминават обучение по комуникация и професионално поведение. Нашите служители са обект на случайни проверки от „мистериозен гост” минимум два пъти годишно.

       Нашите клиенти

        БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА / ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА / ОКОЛНА СРЕДА

        BOZP / PO / životní prostředí

        Мото: Ние можем да предотвратяваме ефективно рисковете.

        Предимства:
        Комплексни решения относно безопасните условия на труд, противопожарната защита и опазването на околната среда.
        Ние ще Ви предпазим от налагане на санкции от страна на регулаторните органи.
        Ние действаме в съответствие с приложимите правни изисквания, най-новите познания в областта и в съответствие със стандартите ISO и OHSAS и свързаните с тях разпоредби.
        Всички проблеми се решават от нашите експерти, които притежават дългогодишен опит и познания в областта.
        Нашата бизнес дейност е сложна и икономически балансирана в зависимост от нуждите на клиента.
        Ние представляваме клиентите в преговори с държавни органи (като Регионална инспекция по труда, Регионална здравна институция, Пожарна служба и други).

        Нашите клиенти

         МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА

         Mobilní údržba

         Мото: Ние предлагаме на нашите клиенти услуги по мобилна поддръжка непрекъснато и на най-високо ниво.

         Предимства:
         Ние намаляваме разходите за ресурси на нашите клиенти (време, материали, инвестиции).
         Мобилна поддръжка и спешна телефонна линия 24 часа,7 дни в седмицата.
         Ние предоставяме на нашите клиенти възможност да планират разумно разходите си.

         Ще се отзовем, когато се обадите

         • електротехнически услуги
         • ВиК услуги
         • боядисване
         • дребни ключарски услуги
         • измерване и регулиране на сгради и помещения
         • експлоатация на котелните и топлообменните станции
         • заместник на позициониран техник по поддръжката

         Как се предоставя обслужването?

         • Мобилната поддръжка обхваща цялата територия на Република България
         • Централна диспечерски пункт
         • GPS проследяване на автомобили
         • Мобилни приложения за поддръжка
         • Диспечерско приложение Helpdesk
         • PSI (оперативна информационна система)

         Фото галерия

         Нашите клиенти

          Административни сгради и търговски центрове

          Благодарение на нашите широки познания в областта на управлението на съоръженията и опита, натрупан при извършване на ежедневни операции, ние можем да предложим на нашите клиенти идеалната комбинация от услуги по поддръжка специално за сектора, в който те оперират. Ние имаме дългогодишен опит в предоставянето на услуги в сектора на производството и в областта на логистиката и предоставяме такива на финансови институции и предприятия, търгуващи на дребно, и на техните мрежи.

          Техническа поддръжка

          • Поддръжка на сгради и съоражения
          • Поддръжка на технологично оборудване
          • Мобилна поддръжка/ Аварийни услуги

          Услуги по почистване

          • Вътрешно почистване
          • Външно почистване
          • Зимна поддръжка
          • Услуги по поддръжка на зелени площи и декоративна растителност

          Охранителни услуги

          • Физическа охрана

          Административни услуги

          • Рецепционни услуги
          • Обаботка на пощенски пратки
          • Организация на конферентни зали
          • Карти за достъп

          Нашите клиенти

           СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

           форма за контакти
           Aurubis
           • Copper mining
           • 800 employees
           • 300.000 sq. m
           • OKIN BULGARIA started in Aug 2015
           • Contract for gardening services
           • Fixed contract volume approx. 150 000 Euro
           • Aurubis had no proper processes for the execution of gardening services
           • There was no suitable resting area for gardenin emloyees on site (summer temp is around 45°)
           • OKIN introduced schedule of activities regarding the execution of gardening services in Aurubis
           • OKIN proposed to invest over time into ´office containers´ that are going to be installed in two places in the area of Aurubis
           • Better quality and monitoring of the service
           • OKIN ensures good conditions for the employees (also for the following subcontractors in this area)

           with the help of these solution we managed to establish bery good relationship with the client which results into more services for us

           • OKIN ensures higher flexibility regarding transportation within the factory (office containers are located in two parts of the factory which facilitates our employees to go quicker to certain areas)
           Energo-Pro
           XEROX
           Telenor
           ProCredit Bank
           ČEZ
           Lufthansa
           Sensata
           Melexis
           JDE (Bulgaria)
           Mondelez (BG)
           • Two manufacturing plants – coffee and chocolate
           • 800 employees
           • 30.000 sq. m
           • Cooperation with OKIN Facility started in Feb. 2010
           • Small contract for cleaning services of the coffee plant was extended and currently we have IFM contract with an expiration date in 2017
           • Quality evaluation is assured by SLAs & KPIs
           • Mondelez had a number of suppliers for various FM services (approx. 30) + self-employed personnel
           • Too many people were allocated to managing all FM-related services
           • Over time introduction of new services (with financial benefit to the client)
           • OKIN introduced IFM scope in Mondelez factories in BG
           • Based on the IFM solution, Mondelez reduced the number of responsible people on their side
           • Technical management of buildings and equipment
           • Security Services
           • Landscaping and greenery care
           • Waste management
           • Laundry services
           • Catering services – as of Aug ‘15
           • Emergency service, mobile maintenance 24/7
           • Interior and exterior cleaning
           • Snow removal / winter service
           • Pest control
           • Occupational health and safety, fire protection
           • Internal mail service – as of Aug. ‘15