OKIN Facility BG

Публикация

ОКИН ГРУП АД се раздели на две отделни компании – ОКИН БПС и ОКИН ФАСИЛИТИ

Считано от 01.01.2017 г. ОКИН ГРУП АД се раздели на две отделни компании като това не оказва влияние на взаимоотношенията с бизнес партньорите на дружеството както и на служителите на компанията.

Подразделението БПС наследява ОКИН ГРУП, която от началото на годината се нарича ОКИН БПС. Подразделението за Фасилити Мениджмънт услуги и неговите дъщерни компании стават част от ОКИН ФАСИЛИТИ.

„И досега двете компании оперират индивидуално, но бяха част от ОКИН ГРУП. В миналото този модел донесе доста позитиви, като цяло допринесе за стабилността и развитието на цялото дружество. Различните бизнес модели, обаче доведоха и до нуждата от инивидуална разпознаваемост на двата бранда. Затова към този момент смятам, че отделянето на компаниите една от друга е правилно решение с оглед бъдещото развитие на всяка една от тях.”, казва едноличния собственик на ОКИН ГРУП – Михал Йелинек.

Промяната не води до изменения в собствеността на дружествата или в организационната им структура. Също така няма промени и за служителите на компаниите. ОКИН БПС и ОКИН ФАСИЛИТИ очакват развитие на своите бизнеси и през 2017 г. както и планират да назначат 300 допълнителни служители в рамките на годината.

Facebook LinkdIn Email