OKIN Facility BG

Публикация

ОКИН БГ развива успешно услуги за производствени предприятия

Към момента компанията си партнира с 16 индустриални копании, развиващи дейност в различни сектори като лека и тежка промишленост, хранително-вкусов сектор, автомобилна индустрия и други.

Услугите, които предоставяме на тези предприятия включват техническа поддръжка, регулярно и индустриално почистване както и поддръжка на зелени площи.

Facebook LinkdIn Email